Zastupnička inicijativa upućena Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu navodite da za zgradu Vrazova br. 3 upravnik OKI Upravitelj d.o.o.
nije dostavio Ministarstvu traženu dokumentaciju, već da će biti dostavljena iz arhive
Ministarstva. Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika po
sljedećim stavkama:
U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018, 2019 i 2020. godinu među rashodima se
navodi osiguranje zajedničkih dijelova , u dostavljenom Ugovoru između etažnih vlasnika i
upravnika OKI Upravitelj d.o.o. u članu 17. stoji da etažni vlasnici su odlučili da NEĆE
osigurati zajedničke dijelove zgrade, te molim da utvrdite na osnovu čega je upravnik OKI
Upravitelj d.o.o. zasnivao te rashode, te ukoliko nije zakonski zasnivao rashode po pitanju
osiguranja zajedničkih dijelova obavijestite Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da

izvrši nadzor, te naložite upravniku OKI Upravitelj d.o.o. povrat sredstava na račun zgrade za
sve godine u kojima nije na zakonski nacin zasnivao te rashode.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Ne