Zastupnička inicijativa upućena Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavijestila me je aktom broj 14-02-04-02422/20
od 29.06.2020. da u predmetu UP-1-14-06-19.6-12832/20 upravnik Sarajevostan d.d.
Prijedlogom plana za 2019. i 2020. nije planirao održavanje PP opreme i PP instalacije.
Sarajevostan d.d. uprkos brojim zastupničkim inicijativama, pitanjima, skupštinskim
zaključcima, stručnim mišljenima i upozorenjima Ministarstva prostornog uređenja, građenja i
zaštite okoliša, uprkos stradanju lica u požarima nije čak planirao, a kamoli izvršio svoje
obaveze iz domena protupožarne zaštite. Time se obezvrijeđuje rad vrijednih državnih
službenika Sektora za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti i
inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, a ono što je još opasnije dovode se
životi i imovina etažnih vlasnika u potencijalnu opasnost.
Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša da svojim vanrednim
nadzorom ili u toku redovnog godišnjeg nadzora za 2020. godine ukoliko još uvijek nije
izvršen, provjere sve zgrade na kojima je upravnik Sarajevostan d.d. da li je za svaku zgradu
Prijedlogom plana za 2019. i 2020. Sarajevostan d.d. planirao održavanje PP opreme i PP
instalacije, te ukoliko nisu, poduzmete sve potrebne zakonske korake i obavijestite
Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Ne