Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Jasmina Bišćević-Tokić
Inicijativa

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da obzirom da, prema dostupnim informacijama Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je ranijih godina organiziralo posjete Memorijalnom centru za sve srednjoškolce drugih razreda, te da su profesori historije učenicima tom prilikom prenosili historijske činjenice vezane za period agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine, s posebnim osvrtom na događaje koji su prethodili julu 1995. godine, zatim danu pada Srebrenice, kao i opis događaja koji su uslijedili nakon toga, predlažem da zbog trenutne epidemiološke situacije i pandemije COVID 19,učenici i nastavnici koriste dostupne digitalne izložbe ili virualne ture ili na drugi način, u saradnji sa Memorijalnim centrom Srebrenica organiziraju online edukaciju učenika.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Da