Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonlnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Inicijativa

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da zajedničkim naporima zajedno sa relevatnim stručnim institucijama poput rudarsko-geoloških fakulteta (Tuzla, Zenica) i instituta utvrde koji ugljevi tj. njihovi rudnici nikako ne mogu odgovarati uslovima iz člana 17. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo. ("Sl.novine Kantona Sarajevo" br.23/16), te potom obavijeste putem Televizije Sarajevo, putem zvanične stranice i FB profila Ministarstva pravna lica koja vrše prodaju istih, kao i građane da takve ugljeve ne smiju stavljati na tržište i koristiti na području Kantona Sarajevo, a sve gore pomenute aktivnosti treba poduzeti što prije kao pripremu za nadolazeću sezonu aerozagađenja.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 23 Septembar, 2020
Pošalji mail: 
Da