Zastupnička inicijativa: “Molim da se u funkciju stavi viber broj na koji će gradjani moći na licu mjesta prijaviti Policijskoj upravi nepropisno parkirana vozila.”

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu unutrašnjih poslova KS:

“Molim da se u funkciju stavi viber broj na koji će gradjani moći na licu mjesta prijaviti Policijskoj upravi nepropisno parkirana vozila.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da