Zastupnička inicijativa “da Vlada KS, zajedno sa Skupštinom KS, pomognu u funkcionisanju i radu Zemaljskog muzeja BiH, kroz određeno privremeno rješenje finansiranja iz Budžeta KS”.