Zastupnička inicijativa „da se u Budžetu za 2020.godinu osiguraju potrebna sredstva od oko 5 miliona KM za rekonstrukciju Ledene dvorane KJP Centra Skenderija d.o.o. Sarajevo”.