Zastupnička inicijativa da se poduzmu potrebne aktivnosti kako bi se električnim automobilima omogućio besplatan parking na području Kantona Sarajevo.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da se poduzmu potrebne aktivnosti kako bi se električnim automobilima omogućio besplatan parking na području Kantona Sarajevo.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 24 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da