Zastupička inicijativa prema Ministarstvu prostornogu uređenja, građenja i zaštite okoliš, te Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i Inspektoratu za zaštitu od požara.