Pitanje: Zašto se na mjernim stanicama uglavnom ne mjere prašinaste čestice PM 2,50 mikrometra koje su najproblematičnije za zdravlje i živote građana u odnosu na PM 10 koje se trenutno evidentiraju?