Pitanje vezano za pse lutalice

Dževad Poturak
Pitanje

Prethodni saziv Vlade i Skupštine KS ulagao je puno truda na rješavanju problema pasa lutalica. Podsjećam da je Kanton Sarajevo čak kupio i azil u Prači. Bilo je puno infromacija oko tužbi oštećenih građana zbog ujeda pasa, nanošenja tjelesnih povreda i slično. Tražim od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, odnosno ministra, koji su prema mojim informacijama vodili ove aktivnosti, da za sada obavijeste građane i da nam prezentirate navedene informacije. Također tražim da nam u pisanoj formi pripremite i odgovorite, da li je ovaj problem stavljen pod kontrolu, šta se dešava sa azilom u Prači? Da li je azil počeo sa radom, ko njime upravlja, kakve su štete nastupile eventualno po Kantonu Sarajevo zbog napada i ujeda pasa lutalica?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Mart, 2019