Pitanje se odnosi na vozila s posebnim odobrenjem izdatim od Ministarstva saobračaja

Edin Forto
Pitanje

Pitanje se odnosi na vozila s posebnim odobrenjem izdatim od Ministarstva saobračaja

Pitanje: 
Odgovor: 

Odgovor :

1. Ministrstvo saobraćaja na osnovu člana 28. i 29. Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 14/97) i Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo, može odobriti prolaz i zaustavljanje vozila na motorni pogon ulicama zabranjenim za saobraćaj u oba smjera. Odobrenja se izdaju kalendarsku godinu.
Kriteriji za izdavanje odobrenja za pravna ili fizička lica su: da podnosilac zahtjeva ima registrovano preduzeće ili obrtnicu i da djelatnost obavlja na području Kantona Sarajevo, uredno registrovano motorno vozilo u vlasništvu (dokaz fotokopija saobraćajne dozvole) kojim obavlja djelatnost i obrazloženje za koju svrhu će koristiti izdato odobrenje.
Građani koji imaju stalno prebivalište u ulicama zabranjenim za saobraćaj dužna su uz zahtjev dostaviti CIPS-ovu prijavnicu, fotokopiju saobraćajne dozvole, dokaz o posjedovanju garaže ili dvorišta za parkiranje vozila, a moraju proći ulicom zabranjenom za saobraćaj do navedenih objekata namjenjenih parkiranju.
Lica sa invaliditetom uz zahtjev su dužna priložiti CIPS-ovu prijavnicu, fotokopiju saobraćajne dozvole, rješenje o invalidnosti ili rješenje MUP-a Kantona Sarajevo o sticanju prava na „znak o pristupačnosti.
Državnim instutucijama na svim nivoima vlasti izdaju se odobrenja za službena vozila radi obavljanja redovnih poslova.
Odredbama člana 4. Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo, iz ovog pravilnika izuzeta su vozila hitne pomoći, vatrogasne službe i Ministarstva unutrašnjih poslova, a što znači da istim nisu potrebna odobrenja da bi mogla saobraćati ulicama zabranjenim za saobraćaj u oba smjera.

2. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je u 2016. godini zaprimilo i riješilo 549 zahtjeva za izdavanje odobriti prolaz i zaustavljanje vozila na motorni pogon ulicama zabranjenim za saobraćaj u oba smjera. Od toga je :
- izdato 945 rješenja i odobrenja, gdje su podnosioci zahtjeva bila pravna ili fizička lica (d.o.o.; d.d.; KJKP i fizčka lica – obrtnici, kojima je potrebno odobrenje da bi mogli obavljati registrovanu djelatnost kao npr. dostava prehrambenih proizvoda – snadbjevanje prodavnica, namještaja, opravke kvarova, dostava lijekova, pružanje medicinskih usluga, dostav novca, poslovi zaštitarskih agencija i sl.).
- izdato 894 rješenja i odobrenja, gdje su podnosioci zahtjeva bile državne instutucije na svim nivoima vlasti (budžetski korisnici)
- izdata 42 rješenja gdje su podnosioci zahtjeva bila različita pravna, fizička lica i institucije a rješenja su važila za određeni period (u svrhu različitih snimanja – direktnih prijenosa, dovoza materijala radi adaptacija, selidbi itd.)
S obzirom da pravna i fizička lica u skladu sa Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo, plaćaju naknadu za izdata odobrenja, upaćena su sredstva u iznosu cca 180.000,00 KM u budžet Kantona Sarajevo. Pomenutim Pravilnikom predviđeno je da 40% naplaćenih sredstava Ministarstvo saobraćaja koristi za unapređenje saobraćajne infrastrukture u zonama ograničenog kretanja.

3. Izdato odobrenje u slučaju zloupotrebe može se poništiti i uskratiti ponovno izdavanje primjenom člana 30. Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 14/97). Ministarstvo do sada nije zaprimilo niti jedno oduzeto odobrenje od strane ovlaštenih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo iz razloga da je zloupotrebljeno.
Ministarstvo saobraćaja pokrenulo je aktivnosti na donošenju Zakona o uređenju saobraćaja Kantona Sarajevo, gdje će u narednom periodu ova oblast biti bliže obrađena.

Odgovor: