Neformalnim putem ( portal SB) došla sam u posjedf dokumenta broj: 116-05-962616, 25.05.2016. pod nazivom prijedlog Zaključka Vladi KS kojim je navodno ministrica Zilha Ademaj dostavila prijedlog Zaključka Vladi KS koji predlaže Vladi £da se smijene člano

Selma Filipović
Pitanje

Neformalnim putem ( portal SB) došla sam u posjedf dokumenta broj: 116-05-962616, 25.05.2016. pod nazivom prijedlog Zaključka Vladi KS kojim je navodno ministrica Zilha Ademaj dostavila prijedlog Zaključka Vladi KS koji predlaže Vladi £da se smijene članovi upravnog odbora i rukovodstvo KC na čelu sa direktoricom Sebijom Izetbgović.

Tražim odmah usmeni odgovor ministrice Zilhe Ademaj kako bi se poduzeli slijedeći koraci o tome da li je ministarstvo predalo dokument Vladi Kantona Sarajevo i ako nije da nas eventualno upozna sa svojim saznanjima o ovom komprometirajućem dokumentu.

Također od ministarstva Pravde i uprave, ministra Marija Nenadića tražim da informira ovu Skupštinu koji su slijedeći koraci kako bi se ovo pitanje riješilo.