“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da me obavijeste da li su tokom 2019. godine imali sastanke sa upravnicima koji posjeduju rješenje za obavljanje poslova na upravljanju i održa

Haris Pleho
Pitanje

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da me obavijeste da li su tokom 2019. godine imali sastanke sa upravnicima koji posjeduju rješenje za obavljanje poslova na upravljanju i održavanju zgrada na području Kantona Sarajevo, te molim informacije o eventualnim dogovorima i zaključcima, kao i novim zakonskim, podzakonskim i drugim aktima proizašlim kao posljedica tih sastanaka.”

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da