Molim da provedete nadzor na upravnikom OKI Upravitelj i kaznite ih shodno članu 70. stav (1) tačka i) zbog neizvršavanja obaveze iz člana 41. stav (1) tačka l), a sve u vezi člana 46. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS (Službe

Danijela Kristić
Inicijativa

Na osnovu akta broj 05/03-19-51808-84/22 TD od 15.02.2023. godine koje ste mi dostavili, kao i drugih akata i informacija od strane etažnih vlasnika OKI Upravitelj ne izrađuje godišnje izvještaje shodno članu 46. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS (Službene novine KS 19/17) prema kojem izvještaj sadrži za sve rashode podatke o vrsti i opisu rashoda, broju dokumenta po kome je izvršeno plaćanje, datumu nastanka rashoda i iznosu rashoda, već se oni samo zbirno navode poput stavke „USLUGA UPRAVITELJA“.

Budući sam i ranije upozoravala na ovakvu pojavu, da je Ministarstvo čak izradilo i urnek godišnjeg izvještaja, molim da provedete nadzor na upravnikom OKI Upravitelj i kaznite ih shodno članu 70. stav (1) tačka i) zbog neizvršavanja obaveze iz člana 41. stav (1) tačka l), a sve u vezi člana 46. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS (Službene novine KS 19/17).

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da