Ministarstvu komunalne privrede i KJKP RAD Ministarstvu komunalne privrede i KJKP RAD.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede i KJKP RAD:
“Zbog žalbi građana naselja Ljubina-Poturovići Općina Vogošća u vezi problema sa odvozom
smeća, iako uredno plaćaju račune podnosim inicijativu da se problem odvoza smeća iz ovog
naselja što hitnije riješi.
Građani navode da na 200 domaćinstava imaju samo 3 kontejnera za smeće u naselju.”

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Ne