Inicijativa za planiranje sredstava od dva miliona KM u budžetu KS za 2020. godinu i uređenje lokaliteta Stojčevca putem JU za Zaštićena prirodna područja Vrelo Bosne, koja trenutno upravlja područjem.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Vreto Elvis na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se planiraju sredstva od dva miliona KM u budžetu KS za 2020. godinu i uredi lokalitet Stojčevca putem JU za Zaštićena prirodna područja Vrelo Bosne, koja trenutno upravlja područjem.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da