Inicijativa prema Vladi sa naglaskom na Ministarstvo pravde i uprave.

Amra Hasagić
Inicijativa

Inicijativa Vladi Kantona Sarajevo sa naglaskom na Ministarstvo pravde i uprave da razmotre mogućnost proširivanja javnih priznanja Kantona Sarajevo i uspostavu priznanja "Jovan Divjak" za izniman doprinos obrazovanju i priznanje "Tetka Zilha" za nesebičan humanitarni rad.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne