Inicijativa prema Ministarstvu za boračka pitanja “da prikupi dokumentaciju iz arhiva MUP-a i drugih relevantnih izvora radi utvrđivanja činjenica o prvim vojnim žrtvama 5. Aprila 1992. godine”

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

Zastupnica Mersiha Mehmedagić, na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.