Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti

Zastupnička inicijativa da se Ulici Nusreta Šišića Dede vrati prethodni naziv Ulica Vojislava Kecmanovića Đede ili da se po predsjedniku ZAVNOBIH-a nazove jedan od trgova u glavnom gradu republike koju je stvarao.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “da se ulici Nerkesijina ne samo vrati prethodni naziv (Ul. Muhameda Repovca) već da novi naziv bude „Braće Repovac" (Muhameda I Bakira Repovac”.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Ministarstvu za boračka pitanja “da prikupi dokumentaciju iz arhiva MUP-a i drugih relevantnih izvora radi utvrđivanja činjenica o prvim vojnim žrtvama 5. Aprila 1992. godine”

Postavljeno na: 
42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori