Ministarstvo za boračka pitanja

Podnosim inicijativu da Ministarstvo za boračka pitanja KS razmotri mogućnost osnivanja Veteranskog centra za boračku popoulaciju KS i otkupi od sadašnjih vlasnika i renovira u izvornom obliku objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ilica Aleja lipa

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS obzirom da je KJU "Odgojni centar" iskazao potrebu za zapošljavanjem dodatnog kadra zbog potreba realizacije aktivnosti i prvenstveno složene djelatnosti koje ovaj Centar obavlja a upoznate upoznate od s

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine na području Kantona Sarajevo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine na području Kantona Sarajevo

Inicijativa da u članu 2. Zakona o dopunskim pravima boraca KS, koji definiše kategorije pod pojmom "porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca, branilac, dobrovoljac i organizator otpora, veteran, učesnik rata, RVI, mirnodopski vojni

Postavljeno na: 
13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da Zvod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS izradi elaborat o zaštiti kako bi se zaštitio objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ulica Aleja lipa 56, lociran k.č. 1151 K.O. Novo Sarajevo II

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se po hitnom postuopku da saglasnost za uspostavu ambulanti za veterane odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite boračke populacije

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim Inicijativu Vladi KS, Ministarstvu za boračka pitanja i Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje histrorijskih događaja i ličnosti da na svim ulazima u Kanton Sarajevo postave table sa natpisima sa historijski potvrđenim činjenicama

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa Vladi KS i Ministarstvu za boračka pitanja KS da u što skorije vrijeme poduzmu aktivnosti kako bi se usvojio Prijedlog izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja BiH-mjenjanje stava (1) člana 1. i člana 2.zakona

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori