Inicijativa da Zvod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS izradi elaborat o zaštiti kako bi se zaštitio objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ulica Aleja lipa 56, lociran k.č. 1151 K.O. Novo Sarajevo II

Davor Čičić
Inicijativa

Inicijativa da Zvod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS izradi elaborat o zaštiti kako bi se zaštitio objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ulica Aleja lipa 56, lociran k.č. 1151 K.O. Novo Sarajevo II

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva kulture i sporta KS broj: 12/01-04-46892-27-1/23 od 12.01.2024. godine

Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da