Inicijativa da se ubrzaju aktivnosti priključenja prirodnog gasa domaćinstvima na području MZ Rakovica - Opština Ilidža.

Elvis Vreto
Inicijativa

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije
resornom ministarstvu upućujem inicijativu da se ubrzaju aktivnosti
priključenja prirodnog gasa domačinstvima na području MZ Rakovica -
Opština Ilidža.
Obrazloženje
Primarni vod prirodnog gasa je odavno stigao u centralni dio naselja, osnovna škola i još
par objekata su postali korisnici, dok ostatak naselja –individualni objekti još uvijek čekaju
priključak na mrežu prirodnog gasa. Obzirom i na politiku KS da se smanji broj individual-
nih ložišta, podnosim navedenu inicijativu da se ubrzaju i što prije otpočnu aktivnosti
priključenja domačinstava na prirodni gas u navedenom naselju u saradnji sa Općinom
Ilidža.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Ne