Sarajevogas D.O.O. Sarajevo

Zastupničko pitanje: Kada će poćeti gasifikacija domaćinstava u ulici Vlakovo, tačnije više krakova navedene ulice gdje se nalazi ogroman broj domaćinstava, obzirom da su građani iskazali interes za priključenjem na prirodni gas?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Da li postoje proračuni buduće cijene gasa za Kanton Sarajevo nakon izgradnje Južne interkonekcije?”

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Molim da mi se dostave informacije o prosječnoj nabavnoj cijeni gasa za svaki mjesec od 2010. godine do danas koju je KJKP Sarajevogas plaćao BH GAS-u.”

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori