Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića „Vjeverica" koji se nalazi u ulici Trg međunarodnog prijateljstva na broju 19, Općina Novi Grad.

Sabahudin Delalić
Inicijativa

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića „Vjeverica" koji se nalazi u ulici Trg međunarodnog prijateljstva na broju 19, Općina Novi Grad. JU “Djeca Sarajeva” izvršila uknjižbu objekta, ali je isti potpuno devastiran tokom agresije na BiH.

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 11 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da