Da li Min.kulture i sporta vrši preispitivanje vjerodostojnosti pravdanja dodijeljenih grantova prilikom raspodjele budžeta sportskim klubovima i savezima? Dali se prilikom raspodjele sredstava iz budžeta KS za 2023 godinu vodilo računa o ovom pitanju?

Marijela Hašimbegović
Pitanje

Da li Min.kulture i sporta vrši preispitivanje vjerodostojnosti pravdanja dodijeljenih grantova prilikom raspodjele budžeta sportskim klubovima i savezima? Dali se prilikom raspodjele sredstava iz budžeta KS za 2023 godinu vodilo računa o ovom pitanju?

Postavljeno dana: 
Utorak, 3 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Ne