• Da li je tačna informacija da direktor JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo” dr. Kulić nabavlja akreditacije zaposlenima u iznosu od 38,00 KM? Svi znamo da akreditacija košta 5,00 KM. Usluge Domova zdravlja su jako loše, pacijenti se naručuju a nema

Admela Hodžić
Pitanje

• Da li je tačna informacija da direktor JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo” dr. Kulić nabavlja akreditacije zaposlenima u iznosu od 38,00 KM? Svi znamo da akreditacija košta 5,00 KM. Usluge Domova zdravlja su jako loše, pacijenti se naručuju a nema reagenasa, aparati su stari, nema medicinskog kadra, a direktor naručuje akreditacije.
• Tražim da mi dostavite svu dokumentaciju o nabavci akreditacija sa svim pristiglim ponudama, odluku direktora o kupovini iste, kao i da nadležno ministarstvo i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom izvrše kontrolu te nabavke?

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 11 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Da