" 1. Zašto se ništa ne poduzme za nedozvoljeno plaketiranje na površinama koje nisu predviđene za to. Apelujem da se pooštre mjere i da se više ne dozvoli obljepljivanje stubova za rasvjetu, zidova zgrada i td. 2. Svaki dan na obližnjim planinama oko Sar

Amel Mekić
Pitanje

" 1. Zašto se ništa ne poduzme za nedozvoljeno plaketiranje na površinama koje nisu predviđene za to. Apelujem da se pooštre mjere i da se više ne dozvoli obljepljivanje stubova za rasvjetu, zidova zgrada i td.
2. Svaki dan na obližnjim planinama oko Sarajeva niču nove nelegalne deponije, koje su najveće ruglo i koje ozbiljno narušavaju floru i faunu, kao i podzemne i površinske vode i zagađuju vazduh. Molim da mi se odgovori šta se konkretno poduzima po ovom pitanju”?