Zastupnička pitanja

Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

"Da li resorna ministarstva rade i imaju li godišnji plan upisa mladih u srednje škole i fakultete koji su finansirani iz budžeta shodno planu potreba za realnom radnom snagom i shodno projektovano potrebnim strukturama u privredi i nadgradnji?"

Odgovor:

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije nadležno za izradu godišnjeg plana upisa mladih u srednje škole i fakultete.

Odgovor Ministarstva obrazovanja nauke i mladih
ODGOVOR

Članom 78., stav 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/10 je navedeno, citiramo:
„Konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednje škole kao javne ustanove sadrži:
a) broj kandidata po školama i zanimanjima i
b) kriterije za upis učenika u prvi razred koji obavezno reguliraju žalbeni postupak.
Elemente...


Puni tekst pitanja:

S obzirom na natalitetnu stopu, motralitetnu stopu i prirodni eksterni priliv stanovništva, da li ministarstva rade na izradi strategije izgradnje obdaništa, osnovnih škola i srednjih škola na području Kantonu Sarajevo“.

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavlja analizu o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti Skupštini Kantona Sarajevo za svaku godinu, koja pored ostalog sadrži i vitalne pokazatelje ( natalitet, mortalitet, prirodni priraštaj i vitalni index).

Kada je u pitanju izrada strategije izgradnje obdaništa, osnovnih škola i srednjih škola na području Kantona Sarajevo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ne može biti nosilac aktivnosti


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

„Tražim da mi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo stambenih poslova dostavi spisak ili podatak kolika su dugovanja zakupaca u zgradama u Otesu kao i izvještaj o stanju objekata“.

Odgovor:

Prema podacima iz Informacije JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ broj: 35/10-10-530-1064/14 od 01.04.2014. godine, dugovanja korisnika socijalnih stanova prema komunalnim javnim preduzećima u iznosima većim od 1.000,KM (Elektroprivredi, Sarajevogasu, Vodovodu i kanalizaciji i KJKP „Rad“) iznose oko 206.000,00 KM. Najveći dužnici su zakupci koji su stanove u podzakup dobili po prijedlogu Ministarstva za boračka pitanja (23) u iznosu od oko 120.000,00KM i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica (10) u iznosu od 86.000,00KM. Dugovanja ovih korisnika kreću se u...


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

„Pokrećem Inicijativu da se u skladu sa nadležnostima i ingerencijama Vlade KS i resornog ministarstva obrazovanja KS, postupi i da ovlaštenje Pravobranilaštvu KS, da se urgentno izuzmu pečati od neovlaštenog lica (privremenom mjerom) i Na taj način deblokira i omogući normalno funkcionisanje JU Osnovne muzičke škole na Ilidži, u skladu sa zakonskim propisima.“

Odgovor:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, od razrješenja direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža od strane Vlade Kantona Sarajevo 2011. godine, aktivno poduzima sve radnje iz svoje nadležnosti, sa namjerom razrješavanja predmetne situacije. Navedene radnje podrazumijevaju i upućivanje Vladi Kantona Sarajevo svih zakonitih prijedloga za rješavanje situacije u toj školi.
Vlada Kantona Sarajevo je redovno informisana o događajima i procedurama koje se vode.
Zaključkom Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-5254-2/14, od 18.03.2014. godine traženo je od Vlade Kantona...


Hodžić Sabahudin

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Hodžić je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zatražio informaciju o komisijama koje su bile imenovane u Ministarstvu za boračka pitanja u 2013. godini sa sastavom istih i novčanim iznosima isplaćenim za te aktivnosti.

Odgovor:

IZVINJENJE
Izvinjavamo se građanima Kantona Sarajevo na tehničkoj grešci koja je nastala prilikom objavljivanja odgovora Ministarstva za boračka pitanja, upučenog poslaniku /zastupniku Hodžić Sabahudinu.
Naime odgovor koji smo dobili od pomenutog Ministarstva bio je obrađen u MS Wordu kojeg ne podržava ova stranica pa je došlo do određenih problema u prezentaciji samog odgovora.Kompletan odgovor od strane MInistarstva za boračka pitanja je prebačen u PDF i nalazi se u attachmentu ovoga odgovora.


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Molim Ministra finansija u Vladi Kantona Sarajevo,gospodina Muhameda Kozadru, da mi predoći informaciju o stepenu realizacije obaveze iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu,prema korisnicima (fakultetima/akademijama) pozicije LAN 011 Transfer za visoko obrazovanje utvrđenog Budžetom za 2013.godinu do kraja godine, tj.do 31.12.2013.godine.“

Odgovor:

Plan Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu za poziciju LAN011 – Transfer za visoko obrazovanje iznosio je 57.844.000 KM, a za poziciju LAN012 – Transfer za nauku iznosio je 3.700.000 KM. Izvršenje za pomenute pozicije realizovano je u punom iznosu, tj. za poziciju LAN011 u iznosu od 57.844.000 KM i za poziciju LAN012 u iznosu od 3.700.000 KM.


Puni tekst pitanja:

Za nejasnoću u vezi člana 2. tačka c) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), kojim je data definicija zgrade "Zgrada je samostalna građevinska cjelina ili samostalna građevinska cjelina koja sa građevinskom cjelinom druge zgrade čini funkcionalnu cjelinu", a istovremeno je članom 63. stav (2) Zakona propisano da "etažni vlasnici zgrade biraju jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika...."., uz obrazloženje da su ove odredbe u Zakonu izazvale ogromne probleme za etažne vlasnike, jer se traži da zgrada sa više ulaza ima jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika. Dalje navodi da su ove odredbe bile u svim zakonima koji su do sada primjenjivani, ali nisu nađeni mehanizmi da se ovo provede na terenu, jer je najveći problem sa donošenjem validnih odluka na skupovima etažnih vlasnika. Iako je od prvog zakona prošlo 12 godina, još uvijek stanje na terenu nije usklađeno sa odredbema što je nedopustivo.
Koliko zgrada u ovom trenutku nije usklađeno sa navedenim odredbema zakona?
Kako i kada Ministarstvo stambene politike namjerava riješiti ovaj očit problem?"

Odgovor:

ODGOVOR:

Od samog donošenja prvog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama iz 2001. godine, pa drugog Zakona iz 2004. godine, zatim donošenjem Prečišćenog teksta Zakona iz 2007. godine, kao i sada važećeg Zakona iz 2012. godine pojam zgrada se primjenjivao neprekidno i etažni vlasnici su dužni izabrati jednog upravitelja. Što se tiče izbora predstavnika etažnih vlasnika, ako se radi o zgradi sa više ulaza, nakon donošenja sada važečeg Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom (" Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/...


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

Traži od nadležnih ministarstava , Ministarstva unutrašnjih poslova KS, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja i opština da putem svojih službi pokrenu aktivnosti na zaštiti zelenih površina u KS, posebno u gradskim opštinama
Traži da se poduzmu sve zakonima propisane mjere (upozorenja, kažnjavanja, rad pauk službe,
postavljanje fizičkih zapreka itd ), kako bi se zaštitile sve zelene površine, kao i one na kojima je nekada bila trava dok ih bahati vozači nisu uništili i uništavaju.
Bar dva puta godišnje se te iste površine uređuju, posadi trava, utroše budžetska sredstva, a nakon sedam dana ponovo su pretvorene u blatne površine ili oranice."

Odgovor:

Odgovor na poslničku inicijativu poslanika Nedžada Fazlije

Održavanje zelenih površina na području Kantona Sarajevo u 2013.godini, se vršilo na osnovu Programa održavanja javnih zelenih površina, a na osnovu izdvojenih budžetskih sredstava i raspoložive radne snage. S početkom 2014.godine, nastavljeno je sa redovnim aktivnostima na održavanju, uz napomenu da je u nadležnosti KJKP "Park"d.o.o.Sarajevo aktivnost i rad prema
Programu rada Zimske službe za sezonu 2013/14 godina. U Alipašinoj ulici je u toku mjeseca oktobra 2013.godine izvršena sadnica platana (Platanus X...


Puni tekst pitanja:

Po informacijama sa kojima raspolažem jednom djelu budžetskih korisnika nisu uplačeni doprinosi od septembra, pa su nadležne službe ZZO-a ovjerile zdravstvene knjižice na mjesec umjesto na tri mjeseca kako je to bilo ranije. Zašto je to tako? Kojim budžetskim korisnicima kasni uplata doprinosa? Da li je to i država prestala plačati obavezne doprinose i time krši zakone?

Odgovor:

Budžetskim korisnicima se redovno uplaćuju doprinosi istovremeno uz plaću za svaki mjesec.


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

Svjedoci smo sve većeg broja problema koji se javljaju zbog enormnog zagađenja vazduha u Kantonu Sarajevo. Zbog ogromne količine prljavih i štetnih materija kao što su sumpor, teški metali, prašina i drugi otrovi, najviše ispaštaju djeca, stare osobe, kao i građani.
Postavljam konkretan upit:
Da li se kontrolišu ložionice koje zagrijavaju kvartove u Sarajevu, koji se energent koristi, ugalj ili mazut i kakvog je kvaliteta?
Koju količinu sumpora sadrži ugalj ako se koristi u takvim kotlovnicama.
Da li postoje inspekcije koje su nadležne za kontrolu privatnih kuća, koje također imaju organizovano grijanje za više objekata?
Tražim da Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo što hitnije djeluje u okvirima svoje nadležnosti povodom rješavanja problema zagađenosti zraka u gradu Sarajevu, te da se inspekcije stave na raspolaganje da bi se ovaj problem počeo rješavati na dobrobit svih.

Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u skladu sa važećom regulativom iz oblasti upravljanja kvalitetom zraka, provodi dvije vrsta monitoringa zraka i to: mjerenja zagađenosti ambijentalnog zraka putem Zavoda za javno zdravstvo Kantona i mjerenja emisije iz pojedinih izvora zagađenja, u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku Kantona.
Monitoring ambijentalnog zraka se vrši sa tri automatske i tri manuelne stanice na lokacijama Alipašina ulica, Otoka i Ilidža, a u mrežu na području Kantona su uvezane i federalne stanice na Bjelavama i Ivan Sedlu....


Bajramović Srna Segmedina

Puni tekst pitanja:

Na predzadnjim sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo, razmatrani su statuti javnozdravstvenih ustanova s područja Kantona Sarajevo te je na ista data saglasnost. Postavljam pitanje kada će se na dnevnom redu ove skupštine naći Statut Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu koji je da podsjetim, nadležnim organima Kantona Sarajevo dostavljen još u septembru 2012. Godine. Stoga urgiram hitno dostavljanje Statuta UKC Sarajevo u proceduru davanja saglasnosti prema Skupštini KS. Napominjem da statut UKC Sarajevo nije upućen u proceduru davanja saglasnosti prema Skupštini KS ni nakon donošenja Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU KCUS broj: 01-05-14304/13 od 15.05.2013. godine objavljen u Sl. Novinama KS“, br. 20/13.
KCU Sarajevo ne može biti talac nijednog nivoa vlasti, te mora imati statut kao opći akt usklađen sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a kojim se uređuje organizacija i poslovanje ove zdravstvene ustanove. Iz tog razloga insistiram da na predstojećoj sjednici Skupštine KS razmatramo Statut UKC Sarajevo a s ciljem davanaj saglasnosti na isti saglasno članu 63. Stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Odgovor:

U Kantonu Sarajevo je preko 600.000 stanovnika kojima Klinički centar Univerziteta u Sarajevu obezbjeđuje odgovarajući nivo zdravstvene zaštite. Pored toga, a s obzirom na visok standard zdravstvene zaštite koji se obezbjeđuje u ovom kantonu, prema njemu je izražena i neselektivna migracija stanovništva iz drugih kantona slabije ekonomske moći.
I pored činjenice da je rok za usklađivanje sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti istekao u augustu mjesecu 2012.g, Federacija BiH još uvijek nije pokrenula inicijativu za preuzimanje osnivačkih prava nad KCUS. Odredbom člana 234. Zakona o...


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Po kom pravnom osnovu i zakonskoj regulativi je policijski komesar predložio a ministar MUP KS donio rješenje kojim je 2 puta u tekućoj 2013.godini isplatio, odnosno nagradio sve policijske službenike u MUP-u KS čiji je broj cca 1300 i to u iznosu od 30% osnovne plate za postignute izvanredne rezultate u radu. Prilikom donošenja rješenja policijski komesar i ministar prekršili su član 3 Instrukcije o uvjetima i kriterijima za određivanje dodatka za izvanredne radne rezultate policijskih službenika. Pomenuti član 3. Instrukcije jasno i precizno utvrđuje kriterije za davanje prijedloga za određivanje jednokratnog dodatka na plaću. Navest ću samo neke značajnije kriterije ove Instrukcije:
-hvatanje učinioca na licu mjesta izvršenja krivičnog djela,
-rješavanje, otkrivanje i dokumentovanje najtežih krivičnih djela izvršenih od strane napoznatih izvršioca (npr terorizma, ubistvo, teški slučajevi razbojničke krađe ili razbojništva, silovanja, krađa motornih vozila i drugih teških krađa.)
-pronalazak i lišavanje slobode lica za kojima su nadležni sudovi izdali potjernicu ili za kojima su izdate lokalne potrage i sl.
Dakle prosto je nemoguće da su svi policijski službenici u MUP KS, zadovoljili pomenute kriterije iz Instrukcije, te stekli pravo na dodatak za izvanredne rezultate rada. S obzirom da se radi o isplati značajnijih finansijskih sredstava, sredstva građana KS, te o mogućoj zloupotrebi položaja i ovlasti, zahtjevam od nadležnih organa u KS (kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, tužilaštvo Kantona Sarajevo kao i finansijsku policiju) da preispitaju zakonitost donesenog rješenja i na adekvatan način sankcionišu predlagače i donosioce gore navedenog rješenja.

Odgovor:

ODGOVOR:

Pravni osnov za dodjelu jednokratnog dodatka na plaću za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je slijedeći:
- Član 88. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj:25/06 i 4/08) kojim je propisano da na osnovu izvanrednih i objektivno ocijenjenih radnih rezultata policijskog službenika ministar na prijedlog policijskog komesara može odlučiti o jednokratnom dodatku na plaću tom službeniku do 30% od osnovne plaće. Dodatak za izvanredne radne rezultate može se isplatiti istom policijskom službeniku dva...


Puni tekst pitanja:

Imenovanje osobe protiv koje je podnesena krivična prijava na poziciju Pomoćnika direktora za medicinske poslove u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, imenovan od strane direktorice ustanove


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

Tražim da mi sva ministarstva u Vladi KS dostave spisak komisija sa njihovim sastavom zatim njihove nadležnosti rada i visinu naknada

Odgovor:

Odgovor:

U Ministarstvu stambene politike imenovane su slijedeće Komisije, i to:

U Sektoru za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove imenovane su slijedeće komisije:
1. Komisija za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana imenovana Rješenjm broj:27/01-05-19417/06 od 25.05.2006. godine i Rješenjem broj: 27/01-23-26601/10 od 03.12.2010.godine, u sastavu:
- Višnja Ljubijankić, predsjednik
- Krbanjević Tatjana, član
- Arslanagić Adnan, član.

2. Komisija za provođenje javnog poziva za rješavanje...


Puni tekst pitanja:

Tražim da mi se dostavi imformacija o provedenom tenderu za održavanje cesta u Kantonu Sarajevo preko Direkcije za ceste

Odgovor:

Zakonom o cestama Fedracije Bosne i Hercegovine („Sl.novine FBiH“, broj 12/10,16/10) i Pravilnikom o održavanju javnih puteva (“Službene novine FBiH”, broj 69/10) Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, kao upravitelju cesta data je nadležnost da vrši upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu cesta. Članom 48. Zakona o cestama FBiH, navedeno je da Upravitelji cesta ne izvode direktno radove gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta. Izvođenje radova građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta upravitelji cesta ustupaju po postupku i na način utvrđen Zakonom...


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

Pošto komunalna javna preduzeća potražuju značajne novčane sume od strane građana, od kojih većina neće nikad biti plaćena, pogotovo ako se radi o vremenu neposredno poslije rata ( zbog velike migracije), pa na ovamo.
Predlažem reprogramiranje dugova na način da iznos dužnika se podijeli na određeni broj jednakih mjesečnih rata, npr.u Beogradu je to na 60 rata, ali je slično urađeno i u Ljubljani, te na taj način smanje dugovanja prema javnim preduzećima i smanje tužbe, kojih je sada oko 700 hiljada. Na taj način bi reprogramiranjem bila plaćena dugovanja i barem djelomično se utjecalo na rješenje problema sa dugovanjima građana

Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje izjašnjenje na traženu inicijativu.

U vezi inicijative zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Adnana Solakovića, obavještavamo Vas da je reprogramiranje neizmirenog dospjelog duga prema javnim preduzećima uređeno Odlukom o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima („Službene novine FBiH“ broj 4/10).
Kantonalna javna komunalna preduzeća su od stupanja na snagu ove Odluke počela sa primjenom iste, a sve u cilju naplate dugovanja po osnovu izvršenih...


Bajrović Izudin

Puni tekst pitanja:

U članu 9. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12) nabrojani su izvori finansiranja, pa postavlja pitanje:
-Zašto nije obuhvaćena kamata na sredstava etažnih vlasnika koja upravitelj drži u bankama?
- Ko sada ubire ovu kamatu?
- Da li su etažni vlasnici oštećeni po ovom pitanju?
U članu 35. Zakona propisano je da osnivači firmi upravitelja svojom imovinom garantuju i odgovaraju za sredstva etažnih vlasnika.
-Obzirom na mogućnost da osnivač nema svoje lične imovine, da li je ovo dovoljna garancija za sredstva etažnih vlasnika koja se na nivou godine prikupe u iznosu od 15.000.000 KM?
- Zašto Zakonom i podzakonskim aktom nije propisano da jedan od uslova za obavljanje poslova upravitelja budu odgovarajuće garancije?
- Ko će biti u obavezi da nadoknadi sredstva etažnim vlasnicima ako neki od upravitelja ode u stečaj?"

Odgovor:

ODGOVOR:

Činjenica je da su članom 9. Zakona nabrojani izvori finansijranja za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom i da istim nije propisana kamata kao izvor finansiranja.
Međutim, članom 10. Zakona je propisano da naknadu za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, etažni vlasnici uplaćuju na poseban transakcijski račun upravitelja otvoren isključivo za poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade i upravljanje zgradom ili na poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravitelja, otvorenog isključivo za poslove...


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo.

Odgovor:

1. Komisija za lijekove je formirana u skladu sa tačkom IX Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/12) sa zadatkom da najmanje jednom godišnje preispita i inovira Listu lijekova, predloži izmjene i dopune Liste lijekova uz obavezu usaglašavanja sa izmjenama i dopunama Federalne liste lijekova, odnosno liste registrovanih lijekova u BiH i analize podnesenih zahtjeva za uvrštavanje lijekova na Listu lijekova. Formiranje Komisije nije ni u jednom stavu u suprotnosti sa odredbama članova 23-25. Pravilnika o o bližim kriterijima za izbor lijekova...


Brigić Ivan

Puni tekst pitanja:

Moje pitanje je bilo, što je Kolegij jednoglasno usvojio da se doda na kraju šta se predlaže.
To nikad nisam dobio. Pa molim pismeni i detaljan odgovor, sa imenima poslanika, sa ukupnim iznosom sredstava, sa pojedinačnim imenima poslanika i sa prijedlogom mjera koje će se poduzeti da se to stanje prevaziđe

Odgovor:

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja nije mogla odgovoriti na postavljeno pitanje iz razloga što je pitanje nejasno, te predlaže zastupniku Ivanu Brigiću da pitanje precizira.


Crnogorac Branislav

Puni tekst pitanja:

Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je da je zagađenost u glavnom bh. gradu enormna, te je Sarajevo proglasila najzagađenijim gradom Evrope u protekle dvije godine. Mislim da svi vidimo i osjetimo kako su ogromna aerozagađenja. Da ne bismo za koju godinu imali povećan broj karcinoma pluća, smatram da već sada hitno moramo djelovati. Ova problematika je kompleksna.
Pitam, šta se konkretno uradilo po ovom pitanju? Da li se na ulicama kontrolišu vozila, da li se neispravna isključuju, da li se kod velikih potrošača može naći alternativni način grijanja? Da li i dalje čekamo samo da zima prođe ili se nešto uistinu konkretno i radi?
Ovo je boljka našeg grada, koja donosi zdravstvene probleme svim njegovim žiteljima

Odgovor:

ODGOVOR:

Zaštita kvaliteta zraka u Federaciji BiH je regulisana Zakonom o zaštiti zraka («Službene novine FBiH» broj 33/03 i 4/10), na osnovu kojeg je doneseno više pravilnika. S ciljem provođenja Federalnog zakona, te zbog potrebe da se regulišu pitanja, kojima se iskazuju specifičnosti Kantona u odnosu na druga područja, a koja se ogledaju u kotlinskom položaju, temperaturnim inverzijama, velikom broju stacionarnih i mobilnih izvora zagađenja, donesena je i 27.12.2012.godine od strane Skupštine, Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo ( „...


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

Za prevazilaženje problema, konkretno na zgradi na adresi Ive Andrića broj 7 i 9 gdje je problem veličine ulaza i nepostojanje diletacije između ulaza 7 i ulaza 9 gdje po postoječem zakonu moraju imati jednog zajedničkog upravitelja, a trenutno na ulazu broj 7 je upravitelj "Sarajevostan", a na ulazu broj 9 upravitelj "Hetig" čijim su radom stanari ulaza broj 9 potpuno zadovoljni. Iz tog razloga svi etažni vlasnici ulaza broj 9 (ukupno 51) je potpisalo peticiju da ne žele da mijenjaju upravitelja i prilažu potpise etažnih vlasnika".

Odgovor:

Članom 2. tačka c) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), je propisano da je zgrada samostalna građevinska cjelina ili samostalna građevinska cjelina koja sa građevinskom cjelinom druge zgrade čini funkcionalnu cjelinu.
Članom 63. stav (2) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom je propisano da u skladu sa Zakonom i međuvlasničkim ugovorom, etažni vlasnici biraju jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika za zgradu.

Ukoliko je u konkretnom slučaju u...


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Šta su poduzeli i koje mjere donijeli po pitanju zaštite državne imovine kao i zaštite radnika KP PD Butmir čiji smo , kao kanton osnivači i vlasnici.


Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje ministru za boračka pitanja KS i tražim da mi se dostavi detaljan izvještaj o utrošku finansijskih sredstava Fondacije istina, pravda, dostojanstvo, koja je osnovana u svrhu pomoći porodicama osumjičenih pripadnika OS Armije RBiH iz Hadžića, te da li se gore navedena sredstva troše direktno za socijalno zbrinjavanje ovih porodica ili su ista usmjerena prema advokatima za njihove naknade u zastupanju gore navedenih pripadnika Armije RBiH.

Odgovor:

Vlada Kantona Sarajevo je, na osnovu poslaničke inicijative, Zaključkom broj: 02-05-30280-1/11 od 29.11.2011. godine prema Skupštini Kantona Sarajevo uputila Prijedlog zaključka kojim se daje podrška Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i svim drugim mogućnostima, u okviru sredstava predviđenih za sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH u Budžetu Kantona Sarajevo pruži sve vrste pomoći uhapšenim bivšim pripadnicima Armije BiH i njihovim porodicama.

Skupština Kantona Sarajevo je Zaključkom...


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

Da se što je prije moguće pristupi realizaciji inicijative za izmjenu imena Srednje škole metalskih zanimanja“.

Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u proteklom periodu u više navrata primilo inicijativu Srednje škole metalskih zanimanja za promjenu naziva škole u Srednja politehnička škola.
U vezi sa navedenom inicijativom, Ministarstvo je zauzelo sljedeći stav:
1. Srednja škola metalskih zanimanja i Srednja mašinska srednja škola, koje dijele prostor u okviru jedne školske zgrade, svake školske godine upisuju sve manji broj djece u odnosu na Plan upisa učenika koji donosi Vlada Kantona Sarajevo. S tim u vezi, Ministastvo je bilo pokrenulo...


Čardžić Damir

Puni tekst pitanja:

Šta se događa sa KJKP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo, te da se zauzme stav i poduzmu radnje za odgovornost svih onih koji zloupotrebljavaju bilo koju instituciju kako bi bez osnova i na najbezočniji način diskreditovali i omalovažili bilo koga ko predstavlja izvršnu ili zakonodavnu vlast u KS, te uništavali i pljačkali imovinu građana Kantona Sarajevo?"
" Šta se događa sa isplatom poticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju?"

Odgovor:

1. Na sastanku održanom u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo raspravljalo se o situaciji u samom preduzeću. Govorilo se o neizmirenim platama, skrenuta je pažnja na ponašanje rukovodioca Ragiba Šute, o aktiviranju laboratorije, ali ni jednim postupkom nije opstruiran rad izabranih organa u preduzeću. Čak šta više, potrebno je da istaknemo da je iskazan visok stepen zajedništva.
Pitanje neizmirenih obaveza prema radnicima je problem sa kojim se susreću sva javna preduzeća.
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo dobija od legalno izabranih organa izvještaj o poslovanju, koji...