zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima da poduzmu sve potrebne aktivnosti na donošenju pravnog okvira, kao i prostorno-planske dokumentacije kako bi se zabranila izgradnja mini hidrocentrala na Crnoj rijeci čija buduća a

Neira Dizdarević
Inicijativa

zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima da poduzmu sve potrebne aktivnosti na donošenju pravnog okvira, kao i prostorno-planske dokumentacije kako bi se zabranila izgradnja mini hidrocentrala na Crnoj rijeci čija buduća akumulacija je predviđena za vodosnabdjevanje te u budućnosti ne bi bio ugrožen kvalitet vode za piće i da se navedeno područje, ukoliko nije, proglasi vodozaštitnom zonom najvišeg stepena.

Postavljeno dana: 
Utorak, 12 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne