Zastupnička inicijativa da se trafika za prodaju sudske takse, za dokaze koje izdaje Općinski sud u Sarajevu, premjesti u blizinu Suda, kako bi mnogobrojni građani lakše došli do te usluge.