Zastupničko pitanje: Da li mi možete dati informaciju dokle se stiglo sa izgradnjom fiskulturne sale, odnosno sportske dvorane, koja se trebala izgraditi blizu Zubotehničke škole, koja je smještena u ulici Čekaluša, u Općini Centar?