Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za odgoj i obrazovanje.

Samir Suljević
Pitanje

ZASTUPNIČKO PITANJE
Kako je moguće da je Vlada KS, u situaciji u kojoj je epidemiološka situacija izuzetno teška, sa
velikim brojem hospitaliziranih teških slučajeva oboljelih od COVID-19 i velikim brojem umrlih,
1. aprila 2021. godine donijela Zaključak kojim se dozvoljava školama, koje izvode nastavu po
međunarodnim programima, da organizuju ispite u školama?
OBRAZLOŽENJE
Po mom mišljenju ovaj Zaključak je u suprotnosti sa stavom epidemiologa - Kriznog štaba i
Zavoda za javno zdravstvo KS koji su, u ovom trenutku, rezolutno protiv bilo kakvog pokretanja
nastavnog procesa uključujući i ispite, posebno kada se uzme u obzir iskustvo sa nastavom
u februaru i enormnim povećanjem broja zaraženih.
Na ovaj način će se direktno ugroziti zdravlje više stotina učenika i njihovih roditelja, te
nastavnika
i uposlenika u ovim školama, jer je infekciju i širenje virusa u ovakvim situacijama nemoguće
spriječiti postojećim epidemiološkim mjerama.Hoćemo li to dozvoliti, a onda za tri
do četiri sedmice opet imati povećanje broja zaraženih Ili ćemo postupiti prema uputstvima koja
su javno dostupna i kojima se školama sa međunarodnim programima, upravo zbog širom
svijeta
nepovoljne epidemiološke situacije, nude i drugi načini organizacije i provođenja ispita!

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 19 April, 2021
Pošalji mail: 
Da