Zastupnička inicijativa “za uspostavu Registra boraca na području Kantona Sarajevo”.

Elmedin Konaković
Inicijativa

Zastupnik Elmedin Konaković na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za uspostavu Registra boraca na području Kantona Sarajevo”.

Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Ne