Zastupnička pitanja

Zvonko Marić

Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić postavio je zastupničko pitanje vezano za "protivpožarnu zaštitu u stambenim zgradama".

Zastupničko pitanje se nalazi u prilogu.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Zvonke Marića vezano za upraviteljstvo se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je postavio zastupničko pitanje upućeno Zavodu zdravstvenog osiguranja KS i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo.

Pitanje se nalazi u prilogu.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za tematsku sjednicu o KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.


Puni tekst pitanja:

Budući da mislim kako je riječ o hronično lošoj praksi da se na početku godine ne prezentira izvještaj za prošlu godinu, što je svojstveno u svim ozbiljnim poslovima, moje pitanje je kada će i da li će uopće doći do čina prezentiranja onoga što su Vlada i Skupština KS uradili u protekloj godini ? Ne bih volio da dobijem odgovor kako se ti izvještaji mogu naći na službenim stranicima Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, jer građani zbog kojih smo ovdje nemaju mogućnost da izvrše uvid u tu formu izvještaja. Mislim da je po samoj prirodi posla i u skladu sa propisima Vlada dužna da podnese izvještaj Skupštini Kantona Sarajevo kao najvišoj zakonodavnoj vlasti, od koje traži podršku za politike koje vodi.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

" Budući da su kroz inspekcijski nadzor u televiziji Sarajevo dokazani svi moji navodi iz ranijih pitanja vezanih za ovo Javno poduzeće čiji je osnivač Skupština KS najljubaznije molim Vladu KS, resorno ministarstvo, upravljačke strukture televizije Sarajevo da se očituju u povodu ponovnog pokušaja provođenja samovolje direktora Elvira Resića”.


Puni tekst pitanja:

" S obzirom da u Sarajevu postoji između 4 i 5 hiljada oboljelih od reumatoidnog artritisa molim ministarstvo zdravstva KS da iznađe modus kako bi se pomoglo oboljelim pacijentima da dobiju biološke lijekove koji su prisutni na farmaceutskom tržištu već 15 godina”


Puni tekst pitanja:

" Izražavam nezadovoljsto zbog činjenice da na većinu pitanja koje sam postavio i inicijativa nisu na adekvatan način reagirala ministarstva i ustanove Kantona Sarajevo što zapravo dokazuje da takvim pristupom ne poštuju Vladu KS, zastupnike kao i najviše zakonodavn,
o tijelo Skupštinu Kantona, kao ni zakone ovoga društva. Iz navedenog Vas molim da učinite nešto kako bi navedeni subjekti ispunjavali svoje zakonom previđene obaveze" .


Puni tekst pitanja:

Više pitanja koja se odnose: vezano za doktorat i isplate da li je Jasmina Biščević Tokić u to vrijeme imala odluku nastavnog vijeća ili joj je bez odluke uplaćen novac za doktorat ? osoba koja je radila na IT sistemu , Jasmina Biščević Tokić se nije izjasnila da li je u pitanju njen zet, drugo on navodi da je u sklopu svojih usluga ugradio određene dijelove u računare pa da li su ti djelovi zaista ugrađeni i da li Zavod posjeduje račune od ugrađenih djelova, da lije isti platio porez na isplaćeni novac od strane Zavoda? da li je ova firma iz ID-S CONSULTING ista ona firma koja se povezuje sa brisanjem podataka iz baze KCUS, te da li je ova firma kopirala bazu podataka Zavoda takođe nelegalno, da li se pomenuta firma povezuje sa pokušajem da razvije softver baze podataka, što je avansno plaćeno od strane Zavoda projekat nije realizovan a avans nikada nije vraćen?
Što se tiče plaćanja mjesečnog iznosa paušala UO za svega 3 dana posla i u koliko je paušal plaćen da li se tako postupalo sa svim UO Zavoda jer postoje saznanja da se samo jednom UO na takav način isplatio paušal, a drugima samo za broj dana koje su proveli radeći na funkciji?
- Zašto je navedeno u obrazloženju za produžetak ugovora dr. ŠEFIKI da je deficitaran kadar, te u samom Ugovoru naveli isključive razloge prestanka Ugovora koji ne ostavljaju nikakv prostor i da se sutra pojavi mladi ljekar sa biroa za zapošljavanje da se sa istom raskine Ugovor. Na osnovu čega i kojeg pravilnika je dotična bila zamjenik direktora te redovno primala povišice, iz tog razloga očigledno je da postoji veza i ogromna privilegovanost tadašnje uprave i dotične doktorice.
vezano za članstvo Dr. Jasmine Biščević Tokić u Glavnom odboru SD A, isto je dostupno na internetu te je ista potpisala izjavu pred punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne obavlja nikakve stranačke funkcije i time dovela u zabludu ministarstvo zdravstva, te nas interesuje šta je ministarstvo zdravstva učinilo po tom pitanju?
Također pitanje koje nije vezano za niti jedan odgovor a novo je, odnosi se na to da li je dr. Jasmina Biščević Tokić pored mišljenja resornog ministarstva zdravstva daje njen mandat istekao nastavila da bude član UO Zavoda za medicinu rada donosi odluke i prima naknade ? Želim da mi se odgovori o kojem se periodu radi i da li su odluke koje je takav UO donosio
validne?

Odgovor:

Odgovor dostavljen zastupniku


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Budući da znam da je znatan broj zastupnika i ministara u posjedu pisma glavne i odgovorne urednice TVSA Amele Hubijer, koja na tu poziciju podsjećam nije imenovala samu sebe, već u skladu sa koalicijskim dogovorom SDA – SBB i zakonskom regulativom, pitam resornog ministra šta je poduzeto da se sačuva njen profesionalni dignitet ? Ja nisam odvjetnik Amele Hubijer, ali kao zastupnik sa punim pravom branim dignitet funkcije javnog preduzeća TVSA, funkcija unutar njega i na ovaj način upozoravam na kršenje osnovnih zakonskih načela i diskiminaciju zaposlenika da obavlja posao koji mu je povjeren. Iz obilja iznesenih zapažanja i iskustava glavne i odgovorne urednice, dovoljno je da istaknem samo rečenicu koju je navela, citirajući preporuku izvršne direktorice Amre Zolj : „Nemoj se ti ništa sekirati, samo se opusti ti si ionako ovde došla kao padobranac, možeš raditi neku emisiju, i primaj visoku plaću jer ionako nisi jedina sa visokom plaćom u ovom poduzeću, a koji ništa ne radi.“
Da bih zaštitio ipak dignitet institucije čije je osnivač Skupština KS, a ja izabrani predstavnik građana neću navoditi ostale pojedinosti iz ovog pisma, ali molim resornog ministra Nenadića da poduzme sve zakonom predviđene mjere i radnje, da se ovaj nemili slučaj riješi. Također napominjem da je na sceni pravna anarhija u ovoj televizijskoj kući oko izrade internih zakonskih akata kao što su sistematizacija radnih mjesta, određivanje minimalne plaće, određivanje koeficijenta gdje zaposlenik sa Višom stručnom spremom ima viši koeficijent nego sa Visokom stručnom spremom. Riječ je o nekoliko još radnji koje opet neću zbog obzira prema toj televizijskoj kući da navodim, ali u cilju sprečavanja težih posljedica i najavljenih tužbi obeshrabrenih zaposlenika molim ministra Nenadića da zatraži inspekcijski nadzor kako ove nepravilnosti ne bi eskalirale.


Puni tekst pitanja:

S obzirom na učestali trend diskreditacije članova Vlade i premijera, čiji ja nisam odvjetnik niti želim to biti, jer smatram da bi oni trebali i morali da se brane od primitivnih načina komunikacija sa njima, ja želim da zaštitim institucije koje oni obavljaju pogotovo kada je riječ o dopisu koji je naslovljen na ime premijera i ministra za obrazovanja, nauku i mlade pod nazivom Predmet : ultimatum. Da ne bih zapao u kontradiktornost i bio saučesnik diskreditiranja institucija koje želim da zaštitim navest ću samo posljednju rečenicu iz ovog dopisa koji je naslovljen kao ultimatum : „ Da bi bili kristalno jasni, ukoliko ne razrješite ovaj školski odbor, možete potražiti novog socijalnog partnera s kojim ćete provoditi reforme u obrazovanju.“ U potpisu je Saudin Sivro samozvani predsjednik ovog sindikata koji je potpuno nelegalno obavljao ovu dužnost uz finansijsku potporu Vlade. Drugi dopis odnosi se također na istog potpisnika a upućen je na ruke ministru za obrazovanje, nauku i mlade koji uz iznošenje znatnog broja kompromitirajućih detalja, koje također ne bih iznosio iz gore navedenih razloga, ali ću također citirati samo jednu rečenicu ucjenivačkog karaktera koja glasi : „ Definitivno da nemate autoriteta da ovakve probleme ( imenovanje direktora po volji predsjednika sindikata) koje sami napravite blagovremeno riješite, sve reforme koje radite, od danas su pale u vodu, doviđenja.“
Iz samo ovog navedenog jasno je o kakvom grubom diskreditiranju dužnosti funkcija u okviru Vlade vrši samozvani predsjednik sindikata i s toga molim da se poduzmu mjere kako bi se zaštitili od ovakvih besmislenih i grubih oblika komuniciranja. U tom stilu pomenuo bih i slučaj u kojem je direktor VIK-a na upit premijer o 14 novozaposlenih u ovom javnom poduzeću dao premijeru vrlo upitnu izjavju, da je to učinjeno prema uputama EBRD-a. Premijer je tu izjavo dao i za medije, da li politički naivno ili vjerujući bez rezervno direktoru VIK-a, ali je uslijedio demant i Svjetske banke , tako da se premijer ponovno našao u „ Istinomjeru“ u kojem samo da podsjetim se uglavnom tretiraju oni koji daju nedosljednje da ne kažem neistinite izjave, što smatram da nije afirmativno za jednog premijera. Za sve ostale slučajeve zbog kojih se premijer našao u „istinomjeru“ smatram da on treba da preuzme odgovornost za takvo nešto.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

" Nezadovoljan sam odgovorom na postavljeno pitanje sa 22.Radne sjednice Skupštine KS , koje je vezano za visinu naknade koju izdvajaju etažni vlasnici za održavanje zajedničkih prostorija. U odgovoru sam prepoznao pokušaj manipulacije članovima 352. i 376. koji se odnose na zajedničke prostorije , vezivanje zemljišta za etažne stanove etažnih vlasnika, a ja sam pitao samo o visini naknade koja nije jasno precizirana za održavanje zajedničkih prostorija. Ova neuređena oblast, prije svega mislim na usklađivanje kantonalnog zakona sa federalnim zakonom o stvarnim pravima je izvor manipulacija i vakuma koji proizvodi nesporazume, nesuglasice vezane za ovu oblast. Zato vas najljubaznije molim da mi odgovorite na postavljeno pitanje i kako namjeravate da riješite ovaj vakum do donošenja zakona koji je pred skupštinske zastupnike već dolazio u formi prijedloga nacrta zakona sa zakašnjenjem više od dvije godine“ ?


Puni tekst pitanja:

" Budući da već skoro dva mjesca nisam dobio odgovor na postavljeno pitanje koje je u vezi sa mahinacijma koje se dešavaju u zdravstenoj ustanovi medicina rada, suvišno je da Vas podsjećam da ste na taj način prekoračili zakonski rok za davanje odgovora na zastupničko pitanje.
Umjesto što se upravljačke strukture na hitnim sjednicama bave istažnim radnjama vršeći pritisak i mobing na zaposlenike, pokušavajući da na taj način otkriju kako su informacije o tim protuzakonitim radnjama „ procurile“ do mene kao zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, logično i normalno bi bilo da se bave uzrocima i teškim posljedicama koje su nastale zbog njihovih protuzakonith radnji. Zato vas najljubaznije molim da mi menadžment odgovori, odnosno tamošnji direktor na sve one postavljene upite, a ne da mi odgovara neko ko je akter u ovoj protuzakonitoj priči a prije svega mislim na imenovane upravljačke strukture, jer nelogično je da mi odgovor daje neko ko je imenovan u toj aferi koja je oštetila zavod u svakom smislu. S obzirom da sam u međuvremenu došao još do znatnog broja dokaza o onome šta se dešavalo u proteklom periodu u zavodu , mislim da bi i tužiteljstvo trebalo da se uključi u rasvjetljavanje svega onoga što se dešava u toj ustanovi koja pored ostalih pretendira da bude dio reforme zdravstva koja se najavljuje.“


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

" Da li je tačno da menadžment VIK-a nije znao da popuni formulare aplikacija za 30 miliona eura od EBRD-a , koja bi bila utrošena u kapitalnu investiciju popravka vodovodne mreže u Kantonu Sarajevo?Ko je sve zakazao u lancu od KJKP Vodovod i kanalizacije , resornog ministarstva , Vlade Kantona Sarajevo, jer zbog toga zapravo nije realiziran ovaj izuzetno važni projekat u 2016.godini, i da li će ta sredstva biti izgubljena za ovaj projekat " ?


Puni tekst pitanja:

" Zbog kašnjenja vašeg ministarstva, već više od 2 godine da uskladi kantonalni Zakon o održavanju i upravljanju zgradama KS iz 2012.godine sa federalnim Zakonom o stvarnim pravima FBIH nastavo je pravni vakuum u kome se protupravno naplaćuje naknada građanima Kantona Sarajevo za održavanje i upravljanje zgradama jer je odluku o visini naknade Vlade KS iz 2002.godine Član 102. Stav (1) Zakona o stvarnim pravima FBIH stavio van snage i to dodijelio etažnim vlasnicima i sudu, a budući da zgrade nemaju takvu odluku etažnih vlasnika, niti suda nastao je pravni vakuum, a upravitelji još uvijek postupaju po odluci iz 2002. i na istu se pozivaju u tužbama u parnicama protiv građana, a na to zakonski nemaju pravo iz gore navedenih razloga, također Vaše ministarstvo protupravno imenuje prinudnog upravitelja jer je član 357. Stav (1)Zakona o stvarnim pravima FBIH kao viši pravni akt to pravo prenio na jedinice lokalne samouprave što Kanton svakako nije shodno članu 4. i 5. Zakona o principima lokalne samouprave FBIH. Zašto ste ovo dopustili i niste obavjestili građane jer je ovo u javnom interesu, naprotiv ulazi u sferu krivičnog djela jer se građanima protupravno uzima novac? Kada ćete obavjestiti javnost o ovome " ?

Odgovor:

O D G O V O R:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo ističe da je pogrešna konstatacija navedena u zastupničkom pitanju, da je zbog kašnjenja ovog Ministarstva da uskladi Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/12) sa Zakonom o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 66/13 i 100/13), nastupio pravni vakum u kome se protupravno naplaćuje naknada građanima Kantona Sarajevo za održavanje i upravljanje zgradama, te da je Odluka o visni...


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

" Budući da sam u više navrata postavljao pianje u vezi statusa hotela Maršal, bivšeg Famosa i da nisam dobio traženi odgovor, još jednom Vas najljubaznije molim da se konačno izjasnite o statusu ovog hotela koji očigledno propada i gubi na svojoj vrijednosti zbog nejasnih imovinsko – pravnih odnosa. Ako je to dio projekta da nam se otvoreno kaže kako ne bi potencirali više ovaj problem, i ako mu je namijenjena sudbina doma penzionera u Nedžarućima? Ovaj hotel je postao poprište čak i međuporodičnih tuča i svakovrsnog javašluka, što utiče na kompromitaciju i Ministarstva privrede i Vlade”.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

U vezi sa odgovorom broj A - 653 / 16 od 09.06.2016. godine kojim nas nadležno tužilaštvo informiše da nije nadležno za kontrolu rada SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - KANTONALNI ODBOR SSOOiO KANTONA SARAJEVO ( SSOOIOFBIH - KS SSOOIO KS), s obzirom daje sindikat u nadležnosti Federalnog Ministarstva pravde.
Smatramo da je ovo vid prebacivanja odgovornosti, jer ovde nije riječ o imaginarnom sindikatu, već o radnjama lica koje je lako moguće identifikovati, a koji već godinama, po opće poznatim činjenicama vode pomenuti Sindikat, finansiran iz budžetskih sredstava ovog Kantona, u višemilijunskom iznosu na godišnjem niovu. Laičko posmatranje dovodi nas do zaključka da su radnjama pomenutih lica ostvarena bila krivična djela sadržana u članovima: 280. KZ FBIH, povreda prava iz radnih odnosa 294. Prevara,

296. Ucjena,

297. Lažno predstvljanje,

340. Udruživanje radi izvršenja krivičnih dijela, 373. Krivotovrenje isprava

Zbog toga tražimo od nadležnog tužilaštva da podužem svc^ncophodne radnje s ciljem

/ /

pokretanja istrage i zaštite intresa građana, kao i interesa-riboslenih u osnovnom obrazovanju.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

U nekoliko navrata sam postavljao zastupnička pitanja koja se odnose na oblast šumarstva u kojem mogu slobodno reći na osnovu činjenica i dokaznog materijala da je riječ o organiziranom kriminalu. Usprkos tome, resorni ministar Sabić se nije udostojio do sada da odgovori na brojna pitanja iz te oblasti, što je bio obavezan po poslovniku o radu Skupštine Kantona Sarajevo. Zbog toga se otvara prostor za sumnje, a evo i navest ću i primjer protuzakonitog zapošljavanja na pozicijama referent šumar. Naime tamo je ranije uposleno u jednoj fazi šest takozvanih šumara. Međutim, žalbe pojedinaca i nevladine organizacije i krivične prijave koje su uslijedile nakon toga, rezultirale su sudskom presudom nadležnog suda da se ponovi postupak prijava zaposlenika zbog falsifikovanih diploma, a one su u nekoj od općina uredno ovjerene kao duplikati, ali u svjedočanstvima nije bilo nikakvih ocjena čak ni onih opisnih, što upućuje da su diplome falsifikovane i time počinjeno krivično djelo. Sve te činjenice nisu bile dovoljne ministru Muharemu Sabić u koji je svojeručno potpisao u ponovljenom postupku prijem istih tih zaposlenika zbog kojih je sud naredio obnovljeni postupak. Pitam gospodina Sabića da li je on žirant za takve protuzakonite radnje, i da li svojim potpisom pruža pokriće za sve te protuzakonitosti?''


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Molim da se pod hitno razmotri status hotela Maršal i da napoklon počne funkcionisati u punom kapacitetu...


Puni tekst pitanja:

„S obzirom da Vlada Kantona Sarajevo jedino za općinu Trnovo nije izdvojila nikakva finansijska sredstva po osnovu korištenja puteva i šumskih resursa, načelnik općine Trnovo je pokrenuo incijativu da se ta sredstva koja nisu upućena općini Trnovo investiraju u izgradnji javne kuhinje najmnogobrojnije sarajevske općine Novi Grad. Mislim da bi Vlada Kantona Sarajevo trebala razmotriti ovaj prijedlog i incijativu na zadovoljstvo najugroženijih socijalnih kategorija u općini Novi Grad.“

Odgovor:

Ne postoje zakonske mogućnosti da se finansijska sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo koriste za finansiranje izgradnje javnih kuhinja.

Obrazloženje:

Finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo regulisano je Zakonom o šumama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 5/13) i to članom 62. navedenog Zakona, kao i Pravilnikom o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/14 i 12/16).
U...


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zbog činjenice da Aleja Vrelo Bosne postaje umjesto atrakcije ruglo koje više skoro niko ne želi posjetiti, pokrećem inicijativu da se poduzmu mjere kako bi se vratio barem djelić onog sjaja koji je imala ova šetnica. Prije svega mislim na pravilnike koji su neophodni kako bi regulisali ponašanje fijakerista i prilagođavanje brzine ambijentu, obavezeno nošenje torbi koje su prisutne u svim svjetskim centrima kako ne bi zagađivali okolinu, jer se u ovom momentu šire nesnosni mirisi, koji zapravo na neki način i odbijaju svakog ko bi želio posjeti Vrelo Bosne. Prisutan je veliki broj prosjaka koji opsjedaju strane turiste i na taj način narušavaju ugled ovog šetališta. Također svugdje u svijetu bi ovakvo izletište imalo autentičan izgled, mislim pri tome na kockice koje su prvi put 1962 presvučene asfaltom a zatim i 92', a sada su pune neravnina i rupa u kojima se sakuplja prljavština, te i na taj način se narušava izgled i privlačnost ovog nekada atraktivnog turističkog mjesta.

Odgovor:

ODGOVOR:

Velika aleja nalazi se u II zaštićenoj zoni Spomenika prirode ''Vrelo Bosne'', koga je Skupština KS Zakonom proglasila zaštićenim u maju 2006. godine (''Službene novine KS'', broj 6/10-Prečišćeni tekst). Zakon je donesen s ciljem očuvanja brojnih prirodnih, pejsažnih, hidroloških, kulturno - historijskih vrijednosti, te njihovog održivog korištenja. Spomenikom prirode upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, putem koje se obezbjeđuje očuvanje prethodno pomenutih vrijednosti, integralno upravljanje, fizička kontrola ponašanja korisnika u prostoru,...


Puni tekst pitanja:

Kako je Federalna Vlada jasno kazala da je aktuelni socijalni partner Vlade Kantona Sarajevo, odnosno sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja nije validan u zakonskom smislu, niti kada je riječ o njegovoj registraciji. Interesira me da li će taj fantomski sindikat i njegovog lidera Saudina Sivru i dalje finansirati Vlada KS i tretirati ga kao socijalnog partnera. Evidentno je daje i nakon odluke Federalne Vlade, Saudin Sivro u društvu resornih ministara i još nekih dužnosnika iz Vlade a i Skupštine Kantona Sarajevo, čak se pojavljuje i na zvaničnim pres konferencijama, a mislim daje to loša poruka za sve građane i prosvjetne radnike, Vladu ali i Skupštinu, iz prostog razloga što u ovom trenutku taj sindikat ne predstavlja legalnu instituciju za koju se u javnosti uz podršku vladinih dužnosnika predstavlja