Odgovori na zastupnička pitanja

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Jelena Pekić

Elza Gaković

Inicijativa za umanjenje cijene zakupa za ustanovu Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj: 13-02/1-04-53807-16-1/24 od 01.02.2024. godine

Arijana Memić

Inicijativa za umanjenje cijene zakupa za ustanovu Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj: 13-02/1-04-53807-16-1/24 od 01.02.2024. godine

Vedrana Vujović

Sanela Klarić

Inicijativa za izradu finansijske procjene za oživljavanje tradicije javnih česmi u Kantonu Sarajevo
Odgovor:

Odgovor Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad Sarajevo, broj: 13/1-19-9323/23 od 08.01.2024. godine
Odgovor Službe za komunalne i stambene poslove i saobraćaj Općine Novo Sarajevo, broj: 10-45-10579/23 od 08.01.2024. godine

Marijela Hašimbegović