Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Zastupnička inicijativa da se pokrene procedura izrade detaljne prostorno - planske i projektne dokumentacije kako bi se prostor Barica uredio i oplemenio, te bio u potpunosti iskorišten u svrhu za koju je namijenjen u punom kapacitetu (kao sportsko - rek

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori