Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Da li može biti osigurana puna informacija o regulacionim planovima na internet stranici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, što znači da tu budu svi važeći i prethodni regulacioni planovi, svi sa datumima pokretanja, donošenja i prestanka va

Postavljeno na: 
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori