Vlada Kantona

Zaključak- Zagađeni zrak u Kantonu Sarajevo

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo, da u roku od 15 dana usvoji izmjene i dopune Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, te da naloži obveznicima primjene plana izradu internih planova postupanja u slučajevima proglašenja posebnih epizoda zagađenja zraka.
2. Zadužuju se svi subjekti predviđeni Planom interventnih mjera, da pokažu maksimalnu odgovornost u izvršavanju obaveza definisanih planom, a sa ciljem zaštite zraka odnosno očuvanja javnog zdravlja.

Zaključak -zagađenje u Kantonu Sarajevo

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo i nadležnih institucija, da u roku od 15 dana dostave prijedlog mjera sa nosiocima aktivnosti i rokovima za poboljšanje kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo, i to po segmentima:
-Poboljšanja monitoringa kvaliteta zraka;
-Organizacione mjere u svrhu smanjenja emisija štetnih tvari;
-Smanjena emisija štetnih tvari u stambenom sektoru;
-Smanjena emisija štetnih tvari u javnom sektoru;
- Smanjena emisija štetnih tvari u industriji;
- Smanjena emisija štetnih tvari u saobraćaju;