Inicijativa prema Vladi da razmotri i pripremi prijedlog odluke u kojoj će se u upravnim, nadzornim odborima, skupštinama javnih preduzeća i komisijama koje imenuje Vlada plaćati 1,00 KM sve dok traje Odluka o proglašenju prirodne nesreće.