Koje sve preventivne i represivne radnje je preduzela Uprava policije od zaključaka Skupštine koji su doneseni 09.06.2023. godine na Prvoj hitnoj sjednici SKS, kako bi se poboljšala situacija u saobraćaju,planske aktivnosti,prijedlozi za postavljanje..?

Arijana Memić
Pitanje

Koje sve preventivne i represivne radnje je preduzela Uprava policije od zaključaka Skupštine koji su doneseni 09.06.2023. godine na Prvoj hitnoj sjednici SKS, kako bi se poboljšala situacija u saobraćaju,planske aktivnosti,prijedlozi za postavljanje..?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Novembar, 2023
Pošalji mail: 
Da