Zastupničko pitanje vezano za Ugovor o isporuci plina i njegove anekse potpisane sa Gaspromom.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne