Pravobranilaštvo KS

" Kada se očekuje isplata obaveza po tužbama zaposlenika za koje su sredstva planirana Budžetom za 2016. godinu i da li će isplatom biti obuhvaćeni svi koji su potpisali sporazume kojim se odriču zakonskih kamta, a predali su svu potrebnu dokumentaciju p

Postavljeno na: 
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori