Pokrećem inicijativu da se parkomati u KS daju na upravljanje i održavanje KJKP RAD.

Fazlija Nedžad
Inicijativa

Pokrećem inicijativu da se parkomati u KS daju na upravljanje i održavanje KJKP RAD.

Obrazloženje:

Nedavno sam u dnevnim novinama pročitao izjavu Ministra Bubice u kojoj najavljuje ukidanje automatskih parkomata i uvodjenje parking karata.
Parking karte su u našem Kantonu već probane kao rješenje i pokazale su se kao izuzetno neefikasne. Mislim da u svjetlu uvodjenja modernih usluga (plaćanje parkinga SMS-om) štampanje parking karata je zastarilo, neefikasno i najvažnije-neprofitabilno.

Što se tiče neispravnih parkomata, pokrećem inicijativu da se oni konačno daju na upravljanje i održavanje KJKP Rad, u čijem je interesu da se oni u najkraćem roku poprave (zamjena akumulatora) i podese na tačno vrijeme. Time bi se izbjeglo nepotrebno angažovanje radnika na naplati parkinga i postigle značajne uštede. Trenutno, njihovo održavanje je u nadležnosti Ministarstva saobraćaja.