30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori