Pretraga

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) - OD Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Usluge stručnog obrazovanja-seminar 21.01.2019 21.01.2019 150,00 FEB d.d. Sarajevo
Prihvatanje ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje člana NO 707,85 707,85 Avaz-roto press
Usluge objave Javnog oglasa za imenovanje člana NO 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za usluge stručnog obrazovanja 12.10.2017 12.10.2017 90,00 90,00 FINconsult d.o.o.
Odluka o prihvatanju ponude za usluge stručnog obrazovanja FEB 14.09.2018 14.09.2018 120,00 120,00 FEB d.d. Sarajevo
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za izbor policijskog komesara u Dnevnom avazu 27.03.2017 28.03.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude putem direktnog sporazuma-Uskršnja čestitka 27.03.2018 27.03.2018 508,95 508,95 "AVAZ ROTO PRESS"
Odluka o pokretanju postupka nabavke-Uskršnja čestitka 26.03.2018
Plan javnih nabavki za 2018.g. 26.03.2018
Plan nabavki za 2017.godinu 20.03.2017
Page SUM 0,00 2.992,50 2.134,65