Pretraga

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) - OD Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o pokretanju postupka nabavke 20.09.2017
Odluka o prihvatanju ponude -ugostiteljske usluge 20.09.2017 20.09.2017 757,50 757,50 Hotel "EUROPA"
Plan nabavki za 2017.g. 20.03.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke-Bajramska čestitka 12.06.2018
Odluka o prihvatanju ponude putem direktnog sporazuma-Bajramska čestitka 12.06.2018 12.06.2018 508,95 508,95 "AVAZ ROTO PRESS"
Nabavka avio karata 26.06.2018 26.06.2018 940,00 940,00 S-Tours Agencija
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za izbor policijskog komesara 27.03.2017 28.03.2017 672,75 672,75 Oslobođenje servisi
Odluka o prihvatanju ponude NO KAP 24.08.2017 25.08.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje NO u Dnevnom avazu 24.08.2017 25.08.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za objavu poništenja i ponovno objavljivanje Javnog oglasa za NO SKS 07.11.2017 08.11.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Page SUM 0,00 5.002,75 5.002,75