Pretraga

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) - OD Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o prihvatanju ponude za usluge stručnog obrazovanja 12.10.2017 12.10.2017 90,00 90,00 FINconsult d.o.o.
Odluka o prihvatanju ponude za usluge stručnog obrazovanja FEB 14.09.2018 14.09.2018 120,00 120,00 FEB d.d. Sarajevo
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za izbor policijskog komesara u Dnevnom avazu 27.03.2017 28.03.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude putem direktnog sporazuma-Bajramska čestitka 12.06.2018 12.06.2018 508,95 508,95 "AVAZ ROTO PRESS"
Nabavka avio karata 26.06.2018 26.06.2018 940,00 940,00 S-Tours Agencija
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje Pravobranioca u Dnevnom avazu 18.04.2018 18.04.2018 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje Pravobranioca u Oslobođenju 18.04.2018 18.04.2018 672,75 672,75 Oslobođenje servisi
Odluka o prihvatanju ponude za objavu poništenja i ponovno objavljivanje Javnog oglasa za NO SKS 07.11.2017 08.11.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o prihvatanju ponude za objavu Javnog oglasa za imenovanje NO u Dnevnom avazu 24.08.2017 25.08.2017 707,85 707,85 Avaz-roto press
Odluka o pokretanju postupka nabavke-Bajramska čestitka 12.06.2018
Page SUM 0,00 5.163,10 5.163,10