Postavljam pitanje zašto je premijer Suad Zeljković, bez provedene zakonske procedure, odobrio preraspodjelu sredstava kojima je omogućeno da na takmičenje specijalnih jedinica sa specijalcima u Ameriku putuju, između ostalih, i osobe čiji opis poslova ni

Hajdarević Hadžem
Pitanje

Postavljam pitanje zašto je premijer Suad Zeljković, bez provedene zakonske procedure, odobrio preraspodjelu sredstava kojima je omogućeno da na takmičenje specijalnih jedinica sa specijalcima u Ameriku putuju, između ostalih, i osobe čiji opis poslova nije imao nikakvu vezu sa Jedinicom za specijalističku podršku (Halid Ganija i Fatmir Hajdarević), a posebno nije imao vezu sa takmičenjem. Budžetom Kantona Sarajevo u tu je svrhu bilo predviđeno 50.000 KM. Međutim, usljed iznenadnog povećanja turističke ekspedicije, zatraženo je bilo još toliko novca. Imamo informaciju da su o ovoj sumnjivoj transakciji akteri na vrijeme upozoreni od odgovornih osoba.

Odgovor: 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo svake godine učestvuje na takmičenjima specijalnih jedinica "SWAT" - TIMOVA koje se održava u SAD na kojima su postizani zapaženi rezultati. Na navedeno takmičenje upućeni su pripadnici Jedinice za specijalističku podršku koji su ostvarili najbolje rezultate na rigoroznim fizičkim testiranjima kao i Halid Ganija koji je načelnik Sektora uniformisane policije u čijem sastavu je i Jedinica za specijalističku podršku i Hajdarević Fatmir koji je aktivno učestvovao u vršenju fizičkih testiranja pripadnika Jedinice za specijalističku podršku. Ističemo da su navedena lica obavljala poslove vezano za protokolarni dio takmičenja i koordinaciju aktivnosti prilikom učestvovanja na takmičenju, te su vršili direktnu komunikaciju sa organizatorom takmičenja kao i sa drugim učesnicima takmičenja u cilju što kvalitetnije prezentacije MUP-a Kantona Sarajevo. U vezi konstatacije da nije provedena zakonska procedura za preraspodjelu sredstava naglašavamo da je preraspodjela sredstava u iznosu od 25.000,00 KM izvršena na osnovu Odluke ministra finansija Kantona Sarajevo o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo broj 08-01-14-27760/13 od 30.09.2013.godine. Pomenutom Odlukom odobrena je preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013.godinu u iznosu od 25.000,00 KM u razdjelu 17010001 – sa ekonomskog koda 613 400 – Izdaci za nabavku materijala na ekonomski kod 613 100 – Putni troškovi.

POSLANIČKO PITANJE
Imamo informaciju da je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Nermin Pećanac nagradio inspektore MUP-a protivzakonitim dodatkom, odnosno novčanim nagradama. To je učinjeno bez odgovarajućeg obrazloženja. Tako, saznajemo da je prije izvjesnog vremena potpisana odluka kojom se samo glavnim inspektorima povećava dodatak na platu sa 30 na 40% i to retroaktivno. Nismo saznali koliko retroaktivno, nadam se da će i to stajati u odgovoru na ovo zastupničko pitanje. Ovakva odluka nema utemeljenja u zakonu. Njom se jedino omogućuje da pojedinci, u vrijeme opće oskudnice, inkasiraju u svoje džepove više hiljada maraka. Ne ulazimo u to koliko ovim potezom ministar Pećanac novcem građana, kupuje milost rukovodilaca od kojih očekuju da uguše bilo kakav pokušaj iskazivanja opravdanog nezadovoljstva policajaca, koji svakodnevno dolaze u sve teži ekonomski položaj i koje se sve češće politički manipulira i ušutkuje od strane onih prema kojima je ministar izdašno otvorio kantonalnu kesu.

ODGOVOR:
Članom 87. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine KS", broj:25/06 i 4/08) je propisano da ministar na prijedlog policijskog komesara za pojedina radna mjesta policijskih službenika, uz dodatak za posebne uvjete rada koji iznosi do 30% od osnovne plaće, može odrediti i veći trajni dodatak u iznosu od 10% od osnovne plaće. Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodatku na plaću za posebne uvjete rada, broj: 01-291/13 od 08.05.2013.godine trajni dodatak je utvrđen za radna mjesta menadžmenta Uprave policije i najodgovornijih policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo (11 policijskih službenika). Navedenim policijskim službenicima ovaj dodatak je već bio utvđen Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodatku na plaću za posebne uvjete rada, broj: 01-975/10 od 08.12.2010.godine, ali je Instrukcijom tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Muhameda Budimlića, broj: 01-222/11 od 25.02.2011.godine, ukinuta njegova provedba i primjena, što je predstavljalo apsolutno nepropisno postupanje obzirom da se provedbeni propis – pravilnik nikako ne može stavljati van snage Instrukcijom, već samo propisom kojim je i donesen – pravilnikom. Naglašavamo da nije bilo nikakve retroaktivne primjene pomenutog Pravilnika, već se isti počeo primjenjivati od dana stupanja na snagu (maj 2013,godine).