„Da li na Kliničkom centru imamo medicinski ciklotron ili moramo uvoziti radiofarmake neophodne u korištenju samog PET/CT skenera“?

Crnogorac Branislav
Pitanje

„Da li na Kliničkom centru imamo medicinski ciklotron ili moramo uvoziti radiofarmake neophodne u korištenju samog PET/CT skenera“?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je uputilo dopis Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, broj:10-05-27711/13 od 27.11.2013 godine, kao i urgenciju na isto broj 10-05-27711-1/13 od 03.02.2014 godine, kojim se tražilo izjašnjenje na postavljeno poslaničko pitanje.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je aktom br. 0202-11134 od 14.03.2014. godine dostavio ovom ministarstvu sljedeći odgovor a koji glasi:
„ U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ne postoji ciklotron u kojem bi se proizvodili radioizotopi za nuklearno medicinske pretrage, što uključuje i pozitronske emitere neophodne za pregled na PET-u ili PET/CT-u“.